KOOLI LOOMISE PÕHJUSED

 1. Andekate tantsuhuviliste laste leidmine -
  nagu kõiki füüsilisi tegevusalasid, tuleb ka balletiõpinguid alustada maast-madalast: kui 16-aastane noor satub esmakordselt balletietendust nägema ja avastab, et see on just see, millega ta ise tegeleda sooviks, on tema jaoks juba lootusetult hilja ning süüdistada võib vaid täiskasvanuid (ema-isa, õpetaja), kes pole taibanud last varakult õigele alale suunata.
 2. Tänaval sihitult hulkuvatele noortele tegevuse pakkumine -
  balletiõpinguid alustanud lapse vanemad ei pea kohe ja igaveseks tegema rasket otsust, et nüüd saab lapsest baleriin. Klassikalise tantsu koolitus on parim baas ükskõik millise liikumisalaga edasi tegelemiseks - hilisem valik võib olla ka modern-, nüüdis-, varietee- või karaktertants; ehk areneb sealt hoopis koreograaf-lavastaja, tantsupedagoog, -kriitik jne. Hea kehatreening (kõrge hüpe, võhm) lubavad jätkata mõnel spordialal; tihti kohtab tantsukoolitusega noori hoopis tuntud modellide seas. Võimalusi on palju. Peaasi on julgelt alustada ning endas töökust ja tahtejõudu kasvatada. Ka vaid enda lõbuks treenimine tagab vähemalt sirge sammu, hea füüsilise vormi, rütmitunde ja distsipliiniharjumuse. Praegugi õpib meie koolis erinevate eeldustega lapsi nii Viimsist, Koplist, Tiskrest kui Lasnamäelt - oma tasemele vastava arenguvõimaluse leiab igaüks ning tulevikuväljavaadeteks on alus pandud.
 3. Balletielu elavdamine Eestis -
  viimastel aastatel on kogu Eesti tantsuelu muutunud aina ühekülgsemaks - pea ainuvalitsejaks on saanud "kaasaegne nüüdistants". Tunnetame vajadust vastukaaluks tõsta klassikalise tantsustiili ja -ilu autoriteeti, pakkuda nautimiseks kauni muusika ja liikumise positiivset meeleolu ning rõhuda püsiväärtuste kestvusele.
 4. Haritud teatripubliku kasvatamine -
  enamuse meie teatrite balletipublikust moodustavad Soome turistid, vanema põlvkonna eesti haritlased, riikliku balletikooli õpilased (tasuta) ja üksikud vene kaunishinged-balletifanaatikud. Keskmine eestlane kardab pisut balletti ja peab seda igavaks, sest ei mõista laval toimuvat ega oska nähtut analüüsida. Muutes klassikalise kunstiloomingu lastele arusaadavamaks ja hingelähedasemaks, võime tulevikus arvestada ka intelligentse publikuga meie teatrites.
Klikka suuremaks Klikka suuremaks
Etendus

VÄLJAVÕTE KOOLI PÕHIKIRJAST :

 1. Kooli eesmärgiks on liikumis- ja muusikahuviliste laste ning noorte mitmekülgne tantsualane koolitamine, põhirõhuga klassikalisel tantsul.
 2. Koolil on õigus organiseerida kontsertesinemisi, seminare, tantsulaagreid ja -konkursse, lavastada balletietendusi.
 3. Kool arendab suhteid teiste tantsukoolidega Eestis ja välisriikides.

Võetud vastu MTÜ Noor Ballett juhatuse üldkoosolekul 27.augustil 2004.a.

VÄLJAVÕTE KOOLI ARENGUKAVAST :

Lähimate aastate arengus on põhieesmärgiks mitmekülgse tantsualase huvikoolituse andmine, mis hõlmaks endas piisava füüsilise väljaõppe ka neile noortele, kel on plaanis jätkata balleti alal professionaalsel tasemel. Samas tuleb täpsemalt läbi mõelda ja laiendada erinevaid valikuvariante neile lastele, kes soovivad saada vaid lühiajalist täiendkoolitust (nt. venitustreening iluuisutajale) või huvituvad konkreetsest tantsualast (nt. nüüdistants).