VÄLJAVÕTE AINEKAVADEST:

KLASSIKALINE TANTS

Õpetamise eesmärgid :

Klassikaline tants on kõige tähtsam õppeaine professionaalse balletiartisti ettevalmistamisel, olles universaalne süsteem tema psühholoogilis- füsioloogilisel koolitamisel. Sajandeid kestnud ja vähe muutunud klassikalise tantsu süsteem ja tehnikaõpetus (positsioonid, terminoloogia) on aluseks ka tänapäevaste tantsu- ja liikumisstiilide treeningsüsteemidele.

Kaunid jooned nii kehatehnikas kui tantsukujundites on omased kõikidele klassikalise tantsu koolkondadele (Moskva, Peterburi, Permi, Prantsuse, Inglise, Itaalia jne.)   Koolis tuginetakse St. Peterburgi A.Vaganova nim. Vene Balleti Akadeemia (vanimaid ja tuntumaid aluskoolkondi balletimaailmas) õppeprogrammidele, metoodikale ja stiilile, sobitades neid uue aja nõuetega (õpetuse alustamine varasemas eas).

Klassikatunni põhiosa ettevalmistus- ja algklassides moodustavad jalgade sirutus- ja tõsteharjutused tugipuu ääres, kus põhirõhk on väljapoolsusel ning täpsel kehahoiakul (konkreetsed poosid, positsioonid), tunni lõpetavad saali keskel tehtavad harjutuste kombinatsioonid.

PLACEMENT

Õpetamise eesmärgid :

Placement kui olulisim õppeaine balletikursuse algklassides hõlmab endas kõiki tulevase tantsija kehaliseks arenguks vajalikke painutus-, venitus- ja vastupidavusharjutusi - spagaadid, painutused, kükid, kombineeritud töö hüppenööri ja jalaraskustega, jooksud, hüpped.

Üldine eesmärk on saavutada jalgade väljapoolsus, tehniliselt õige pöiasirutus, puusade lahtisus, korpuse painduvus, kõrge jalatõste, koordinatsioon, vastupidavus ja õige hingamisrütm ning kehahoiak.
Placement  e.  Venitustund

BALLETISTUUDIO

on mõeldud 3-6 aastastele lastele. Tantsu- ja rütmikatunnid toimuvad 1-3 korda nädalas õhtuti (eraldi eesti- ja venekeelsed rühmad).
Lisaks kooli ruumides tegutsevatele rühmadele töötavad
stuudiorühmad ka järgmistes Tallinna lasteaedades:
* Mutionu
* Päikene
* Südameke.

Balletistuudio töötab 9 kuud (september-mai). Õppemaks on igas kuus sama, olenemata tundide arvust v. puudumistest.

Rühma tantsuõpetaja tegeleb vaid sisulise õppeprotsessiga,
kõikide organisatoorsete küsimustega (õppemaks, vormiriietus,
tuludeklaratsioon, õppekorraldus jt.) palume pöörduda administraatori poole.

ÕPPETÖÖ KORRALDUS KOOLIS

Õppeaasta kõigis kooliastmetes (7-19 a.) kestab 10 kuud
(september-juuni)!
Juunikuus treeningtunnid, hindetunnid ja eksamid. I astme lastega käime mõnikord ka muuseumis, näitusel, mänguplatsil (nn. linnalaager). Tavaliselt lõpetame 20.-22.juunil.

Õppemaks on igas kuus sama, olenemata tundide arvust v. puudumistest.

I astme (algajad, tavaliselt üldkooli 1.-3.kl. õpilased) tantsutunnid on 3 korda nädalas õhtupoole; programmis placement (venitustund), pantomiim, klassikaline tants, moderntants, pilates, tantsurepertuaar.

II astme (noorem aste, tavaliselt 4.-6.kl.) tunnid on 4-5 korda nädalas  õhtupoole; programmis klassikaline tants, placement, moderntants, pantomiim-näitlejameisterlikkus, pilates, tantsurepertuaar.

III astme (keskmine aste, tavaliselt 7.-9.kl.) tunnid on 5 korda nädalas õhtupoole; programmis klassikaline tants, moderntants, ajalooline tants (polonees, gavott, menuett jne.), tantsurepertuaar, individuaalproovid.

V astme (vanem aste, gümnaasium) tunnid on 5 korda nädalas õhtupoole; programmis klassikaline tants, karaktertants, moderntants, eesti rahvatants, balletiajalugu, tantsurepertuaar, individuaalproovid .

Koolil on õigus muuta õpitavate ainete hulka ja koormust õppeaastate kaupa, lähtudes otstarbekusest (konkreetse klassikollektiivi tase, koormus, pedagoogide võimalused).

Kooli pedagoogiline nõukogu otsustab lapse sobivuse üle ühte või teise astmeklassi, lähtudes lapse oskustest, eeldustest, kogemustest, isikuomadustest.

Kõikides vanusegruppides võib soovi korral valida ka väiksema koormuse või võtta juurde individuaaltunde.

Kui tublilt tööd tehtud ja esimesed tantsunumbrid selged, ootavad ees esinemised - jõulupidu, kevadkontsert, etendused.

ÕPPEAINED JA PEDAGOOGID

Kooli direktoril Svetlana Veileril on nii tantsu- kui juhtimisalane kõrgharidus ja üle 20 aasta erialast tööstaazhi.
Kõik koolis õpetavad pedagoogid on eriharidusega spetsialistid, neist mõnel mitmekordne kõrgharidus, paljudel pikk pedagoogi staaž, mõnel seljataga edukas tantsijakarjäär, mõni tantsib praegugi. Töö lastega on neile kõigile südamelähedane. Vajadusel ja võimalusel kutsutakse tsükliõpet andma külalispedagooge.
Klassikaline tants : Svetlana Veiler,
Ksenia Chamova,
Paula Veiler,
Tõnu Veiler
Karaktertants : Svetlana Veiler
Ajalooline tants : Virve Kurbel,
Svetlana Veiler
Moderntants vanemale astmele : Kristjan Rohioja
Moderntants nooremale astmele : Viktoria Jepisheva
Kehatehnika : Anu Ruusmaa
Placement (venitus) : Ksenia Chamova
Pilates : Mari Kõiv
Pantomiim ja näitlejameisterlikkus : Regina Rebane
Eestikeelne balletistuudio (EBS) : Mall Noormets
Venekeelne balletistuudio (VBS) : Ksenia Chamova
Mutionu LA balletistuudio : Mall Noormets
Päikene LA balletistuudio : Ksenia Chamova
Südameke LA balletistuudio : Ksenia Chamova
Kooli administraator : Ann Haaristo

Kõik kooli etendused ja kontsertkavad on valminud pealavastaja Tõnu Veileri käe all.